Budapest
2020. augusztus 30., 2020. szeptember 7.

A Nyisd meg, Uram! Zsoltárfesztivál célja az, ami a Zsoltárok könyve záró mondataiban, a mottóban áll: önfeledt, közös, énekes és zenés dicsérete Annak, aki végtelenül meghalad, önmagunkhoz hív és közben össze is kapcsol egymással Bennünket.
Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!
Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!
Dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!
Minden élő dicsérje az Urat! Alleluja! Nyisd meg, Uram!

Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!
Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!
Dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!
Minden élő dicsérje az Urat! Alleluja!
(150. zsoltár)
Dávid király 150 zsoltára egyaránt jelen van a zsidó és a keresztény liturgikus életben, ezt imádkozza a keleti és nyugati kereszténység is. Az évszázadok során fokozatosan átjárta a zsoltárok ihletése, a biblikus örökség részeként, a lassan világivá is váló nyugati kultúra minden szegletét a reneszánsztól a 20. századi modernitásig, Monteverditől Stravinsky-n át a blues és a rockzenéig menően. Bonóig, Bob Dylanig, Leonard Cohenig – már régen nem csak liturgikus terekben csendülhetnek fel.

„Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám." – ezt a fohászt mondják a zsidó hívek a naponta háromszor elmondott áldások gyűjteménye, a 18 áldás, a főima előtt.

Ez a zsoltársor hangzik fel minden reggel a katolikus zsolozsma első imaórája előtt is. Az 51. zsoltár 17. verse is közös örökségünk.

A zsoltár hangján „kiált a mélységből az elhagyatott az Úrhoz és a zsoltárok extatikus hangján ünnepli őt Dávid király kitörő örömében, mert Ő minden emberi tapasztalat és minden zene végső forrása.

A Zsoltárfesztivál célja, hogy minden évben, a zene vallásközi közösségének közegében idézze fel ezt a szólítást, kelet és nyugat egyházi zenéjét egyszerre bemutatva.
Program
2020. augusztus 30., vasárnap 18:00
2020. augusztus 30., vasárnap 18:00
TELTHÁZ - Gryllus testvérek műsora. Zsoltárok és jiddis dalok
Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ színházterme
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
A zsoltárok könyve az Héber Biblia imádság- és énekgyűjteménye. A feldolgozás Sumonyi Zoltán versei alapján, Gryllus Dániel dallamaival készült.

„Nincs tiszta etnikum talán sehol a világon, s kiváltképpen itt a mi tájainkon. De van valami, ami a zsidó arcot mégis megkülönbözteti a többitől, ez a zsidó tekintet, mely több évszázados riadalmat, rettegést örökít át még a keveredett zsidók szemébe is. A jiddis népköltészet sok hasonlóságot mutat azokéval, akikkel századokon át együtt éltek. Sajátossága ennek a népköltészetnek éppen a tekintete. A tragikusan fájdalmastól a csúfondároson át az érzelmesig, sőt az érzelgősig őriz magában valami közöset, egyénit, ha úgy tetszik zsidósat. Ez teszi, számomra legalábbis, külön értékké. És egyben közös értékké. Hozzátartozik e táj évszázadra visszamenő történelméhez, kultúrtörténetéhez. (Kányádi Sándor)
2020. szeptember 7., hétfő 18:00
2020. szeptember 7., hétfő 18:00
TELTHÁZ - Szent Efrém Férfikar koncertje
Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János templom
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11.
Az együttes névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a „Szentlélek hárfája" megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra". A Magyar Örökség és Budapest Márka díjas Szent Efrém Férfikar célja és küldetése három pilléren nyugszik: egyrészt a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása és bemutatása, másrészt a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolása, harmadrészt pedig a kortárszene népszerűsítése.

Archangelszkij: Blazsen muzs (Boldog Ember) - 1. zsoltár
Boksay János: Hvalite Gospoda (Dicsérjétek az Urat) - 148. zsoltár
Claude Goudimel: Mint a szép híves patakra (42. zsoltár)
Bubnó Tamás: Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik - 127.zs.
Zombola Péter: Elohim l'hacilenu hásem (Istenem, ments meg engem) - 70.zs.
Sáry László: Énekeljetek az Úrnak - 96.zs.
Bubnó Tamás: Könyörülj rajtam Isten - 50. zsoltár
Szergej Jekimov: Na rekah Vavilona (Babilon folyóvizei mellett) - 136. zs
Krzisztof Penderecki: Benedicamus Domino/Laudate Dominum (Dicsérjétek az Úr nevét) - 117.zs
Liszt Ferenc: Mihi autem adhaerere (Nékem pedig jó az Úrhoz ragaszkodnom) - 73. zs.
Romuald Twardowski: Sie ninye blagoslovite (Íme, most áldjátok az Urat) - 134. zs.
Romuald Twardowski: Hvalite imja Gospodne (Áldjátok az Úr nevét) - 135. zsoltár
Megközelítés
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ színházterme
1105, Budapest, Szent László tér 7-14.

Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János templom
1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11.
Jegyek
Egy ember maximum 2 ingyenjegyet igényelhet.
Támogató:
A Jakab és Komor tér 6. Egyesület hazai és határon túli kulturális örökségvédelemmel foglalkozó szervezet. Az egyesület szervezésében kerül megrendezésre Az Úr építi című szakmai konferencia, ahol a kortárs hazai és határon túli szakrális építészet és műemlékvédelem kerül bemutatásra. A konferencia és a hozzá kapcsolódó magazin építészeti, örökségvédelmi és teológiai szakmai fórum kíván lenni. A Silentium program célja a vallásturizmus népszerűsítése, hazai és határon túli egyházi turisztikai helyszínek bemutatása. A Nyisd meg, Uram! Zsoltárfesztivál célja a szakrális zene népszerűsítése. Dávid király 150 zsoltára egyaránt jelen van a zsidó és a keresztény liturgikus életben, ezt imádkozza a keleti és nyugati kereszténység is. Az évszázadok során zeneszerzők dolgozták fel ezeket a szövegeket, ezáltal már nem csak a liturgikus terekben csendülhetnek fel.

Jakab és Komor tér 6. Egyesület

Felelős kiadó: Az Egyesület elnöke

hello@ jakabkomor.org
www.jakabkomor.org
Made on
Tilda